tindol500 - วิธีการกินยาทรามาดอล กินยังไง

5 วิธีการกิน “ยาทรามาดอล” กินยังไง ?

ยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาแก้ปวดที่มีกำลังฉีดฉายสูง และมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงสูง ดังนั้นการรับประทานทรามาดอลต้องทำตามคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาตามปกติแล้ว tramadol จะต้องรับประทานโดยใช้สูตรที่แพทย์หรือเภสัชกรกำหนดไว้ ในกรณีที่มีอาการผิดปกติหรืออาการข้างเคียงหลังรับประทานยา tramadol ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อประเมินความเสี่ยงและการจัดการอาการได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ควรระวังการรับประทานทินดอล พร้อมกับยาอื่นๆ โดยเฉพาะยาที่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บปวด หรือยาสลบอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายได้ และควรระวังการรับประทานยาทินดอล ในกลุ่มผู้มีประวัติการเสพติดสารเสพติด หรือมีอาการซึมเศร้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสพติด tindol ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา tindol ในการรักษาอาการปวดของท่าน

 

tindol500 - วิธีการรับประทานยาทรามาดอลในช่วงเวลาใดที่เหมาะสม

วิธีการรับประทานยาทรามาดอลในช่วงเวลาใดที่เหมาะสม

 1. รับประทานยาทรามาดอลเมื่อมีอาการปวด หากมีอาการปวด ควรรับประทานยาโดยทันที โดยใช้สูตรที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ โดยทั่วไปแล้ว ยาจะรับประทานเป็นเม็ด ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ก็จะเริ่มทำงานได้
 2. รับประทาน tramadol ตามตารางเวลาที่กำหนด หากมีอาการปวดเป็นประจำ แพทย์อาจจะสั่งให้รับประทานยาตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้รักษาอาการปวดได้ตลอดเวลา ในกรณีนี้ ควรระวังการสั่งให้รับประทานยาเกินขนาดที่กำหนด เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายได้
 3. ไม่ควรรับประทานทินดอล เกินขนาดที่กำหนด ทินดอลเป็นยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง และการรับประทานยาเกินขนาดที่กำหนดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายได้ เช่น ท้องเสีย มึนหัว คลื่นไส้ หรืออาเจียน และอาจเกิดอาการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะ หรือเกิดภาวะหมดสติได้
 4. รับประทาน tindol พร้อมอาหาร การรับประทานยาควรทำพร้อมอาหาร เพราะอาหารจะช่วยลดอาการคลื่นไส้และอาเจียน และช่วยลดการเจ็บปวดจากยาได้ด้วย
 5. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับทามาดอน การดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับยาอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติ หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงของยา
 6. ไม่ควรใช้ยาทรามาดอลเป็นยาสำหรับรักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง ยามีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดสุรา และเป็นยาเสพติดระดับ 4 ตามกฎหมาย ดังนั้น ควรใช้ยาเป็นยาแก้ปวดเฉพาะเมื่อมีอาการปวดเฉพาะๆ เท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นยาสำหรับรักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง

 

tindol500 - การรับประทานยาทรามาดอลในระยะเวลายาวนาน

การรับประทานยาทรามาดอลในระยะเวลายาวนาน

การรับประทานยาทรามาดอล (Tramadol) แก้ปวดในระยะเวลายาวนานจะต้องรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เนื่องจาก tramadol เป็นยาสลบแบบออปิออยด์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ทำให้การข้ามชิ้นของกระดูกสันหลังเป็นไปได้ยาก และยังสามารถส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ต้องรับประทานยาโดยระมัดระวัง

การรับประทานยาทินดอลแก้ปวดในระยะเวลายาวนานจะต้องทำตามขั้นตอนและคำแนะนำดังนี้:

 1. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร การรับประทาน tindol ในระยะเวลายาวนานจะต้องรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร ซึ่งอาจต้องให้รับประทานยาเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการเริ่มต้นรับประทานยา โดยเฉพาะหากมีประวัติการแพ้ยา หรือมีโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
 2. ปรับขนาดยาทามาดอน การรับประทานยาในระยะเวลายาวนานอาจต้องปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับอาการปวด โดยต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร โดยไม่ควรเพิ่มหรือลดขนาดยาเอง หรือเปลี่ยนขนาดยาได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนเม็ดยาหรือยาสลับอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายได้
 3. ประเมินผลข้างเคียง การรับประทานยาทรามาดอลในระยะเวลายาวนานอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ หรือซึมเศร้า เพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ ควรระวังการรับประทานยาพร้อมกับยาอื่นๆ โดยเฉพาะยาที่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บปวด หรือยาสลบอื่นๆ
 4. หลีกเลี่ยงการเสพสารเสพติด tramadol เป็นยาสลบแบบออปิออยด์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ อาจเสี่ยงต่อการเสพติดสารเสพติด ดังนั้น การรับประทานยาในระยะเวลายาวนานต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และหลีกเลี่ยงการเสพสารเสพติดเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

สุดท้าย การรับประทานยาทินดอลในระยะเวลายาวนานจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาการรับประทานยา ในระยะเวลายาวนาน อาจแตกต่างกันไปตามบุคคลและสภาวะการใช้งานต่างๆ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร และคำแนะนำดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางทั่วไปเท่านั้น หากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดใดๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรอีกครั้งก่อนดำเนินการใดๆ

 

tindol500 - การรับประทานยาทรามาดอลในระยะเวลาที่กำหนด

การรับประทานยาทรามาดอลในระยะเวลาที่กำหนด

ยาทรามาดอลเป็นยาที่มักถูกใช้ในการบรรเทาอาการปวดเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรืออาการเจ็บปวดที่เกิดจากการผ่าตัด โดยใช้เป็นยาประเภทแอนาลเซติกส์ ที่มีส่วนผสมของโปรพานอ๊อกซีน ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์เหมือนกับแอสไพริน ช่วยลดอาการปวดได้ ในบทความนี้จะพูดถึงการรับประทาน tramadol ในระยะเวลาที่กำหนด

 

วิธีการรับประทานยาทรามาดอล

ยาทรามาดอลสามารถรับประทานได้ทั้งในรูปแบบเม็ด และรูปแบบน้ำ โดยควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์หรือสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏบนฉลากยาเพื่อเป็นการรับประทานยาในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการรับประทานทินดอลอย่างถูกต้องจะช่วยลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

เมื่อรับประทานยาทรามาดอล ควรรับประทานตามคำแนะนำที่แพทย์กำหนด โดยมักแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

 1. ช่วงเวลาตอนแรกหลังผ่าตัด: การรับประทานยาทรามาดอลในช่วงเวลาตอนแรกหลังผ่าตัดจะช่วยลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ป่วยควรรับประทานยาในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด โดยเฉพาะในช่วง 4-6 ชั่วโมงแรก ควรรับประทานยาเพื่อช่วยลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรรับประทานยาตามคำแนะนำจากแพทย์เพื่อป้องกันการรับประทานยาเกินปริมาณที่เหมาะสม และป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
 2. ช่วงเวลาต่อมา: ในช่วงเวลาต่อมาหลังการผ่าตัด โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยเริ่มรู้สึกสบายขึ้น แพทย์อาจปรับปรุงวิธีการรับประทานยาทินดอลให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย โดยอาจปรับปรุงการรับประทานยาเป็นการรับประทานเมื่อมีอาการปวดหรือปรับปรุงช่วงเวลาการรับประทานยา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากที่สุดจากยา

 

คำแนะนำสำหรับการรับประทานยาทรามาดอล

 1. อ่านคำแนะนำในฉลากยา: ผู้ป่วยควรอ่านคำแนะนำในฉลากยาเพื่อรับประทานยาในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม
 2. ติดตามอาการและผลข้างเคียง: ผู้ป่วยควรติดตามอาการของตนเองหลังการรับประทานยาอย่างใกล้ชิด เช่น อาการปวด ความคล่องตัว ความรู้สึกไม่สบาย หรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรืออาการปวดศีรษะ โดยสามารถประเมินได้ด้วยการเก็บข้อมูลการรับประทานยาในบันทึกการรับประทานยา
 3. รับประทานยาตามวิธีการที่ถูกต้อง: ผู้ป่วยควรรับประทานยาตามวิธีการที่แพทย์แนะนำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองในระยะยาว
 4. ไม่เพิ่มหรือลดปริมาณยาด้วยตนเอง: ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ โดยไม่ควรปรับปรุงปริมาณยาด้วยตนเอง หรือเพิ่มปริมาณยาเมื่อมีอาการปวดมากขึ้น เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อผลกระทบที่ไม่คาดคิด
 5. ไม่รับประทานยาพร้อมกับสารอื่น: ผู้ป่วยควรป้องกันการรับประทานยาพร้อมกับสารอื่นที่อาจมีผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ยาระบบประสาทส่วนกลาง ยาระบบหัวใจ หรือยาแก้ปวดอื่นๆ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองในระยะยาว

 

การรับประทานยาทรามาดอลในระยะเวลาที่กำหนดควรเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์หรือสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏบนฉลากยาเพื่อเป็นการรับประทานยาในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม โดย tindol มีความเป็นอันตรายเมื่อไม่ได้รับประทานตามวิธีการที่ถูกต้อง หรือรับประทานยาเกินปริมาณที่เหมาะสม ดังนั้นผู้ป่วยควรรับประทานยาทรามาดอลตามวิธีการที่แพทย์แนะนำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองในระยะยาว

ยา Tramadol ราคาเท่าไหร่?

 1. ทินดอลราคาส่ง กระปุกละ 1,799 บาท
 2. ทินดอลราคาส่ง 2 กระปุก 3,549 บาท
 3. ทินดอลราคาส่ง 3 กระปุก 5,299 บาท
 4. ทินดอลราคาส่ง 4 กระปุก 7,049 บาท
 5. ทินดอลราคาส่ง 5-20 กระปุกละ 1,699 บาท
 6. ทินดอลราคาส่ง 21-40 กระปุกละ 1,599 บาท
 7. ทินดอลราคาส่ง 41-100 กระปุกละ 1,499 บาท
 8. ทินดอลราคาส่ง 100 กระปุกขึ้นไป กระปุกละ 1,399 บาท

มอตซินอล ราคาส่ง เท่าไร ?

 1. มอตซินอลราคาส่ง กระปุกละ 1,599 บาท
 2. มอตซินอลราคาส่ง 2 กระปุก 3,149 บาท
 3. มอตซินอลราคาส่ง 3-50 กระปุกละ 1,449 บาท
 4. มอตซินอลราคาส่ง 51-100 กระปุกละ 1,399 บาท
 5. มอตซินอลราคาส่ง 100 กระปุกขึ้นไป กระปุกละ 1,349
tindol500 - วิธีการกินยาทรามาดอล กินยังไง

5 วิธีการกิน “ยาทรามาดอล” กินยังไง ?

ยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาแก้ปวดที่มีกำลังฉีดฉายสูง และมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงสูง ดังนั้นการรับประทานทรามาดอลต้องทำตามคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาตามปกติแล้ว tramadol จะต้องรับประทานโดยใช้สูตรที่แพทย์หรือเภสัชกรกำหนดไว้ ในกรณีที่มีอาการผิดปกติหรืออาการข้างเคียงหลังรับประทานยา tramadol ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อประเมินความเสี่ยงและการจัดการอาการได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ควรระวังการรับประทานทินดอล พร้อมกับยาอื่นๆ โดยเฉพาะยาที่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บปวด หรือยาสลบอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายได้ และควรระวังการรับประทานยาทินดอล ในกลุ่มผู้มีประวัติการเสพติดสารเสพติด หรือมีอาการซึมเศร้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสพติด tindol ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

เขียวเหลือง ผสมอะไร อาการ และยาแก้ไข้ อร่อย ประโยชน์ และความเสี่ยง

เขียวเหลืองผสมอะไร อร่อยและประโยชน์ในการใช้ยาเขียวเหลือง เชิญชวนค้นพบความสีเขียวเหลืองที่หลากหลายในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามและประโยชน์อันอร่อยหอมหวาน ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ สมุนไพร หรือยาเพื่อสุขภาพ พร้อมแนะนำความน่าสนใจในการใช้ยาเขียวเหลืองเพื่อการรักษาและเพิ่มสมดุลในชีวิตประจำวัน เขียวเหลือง ผสม อะไร อร่อย หากคุณหันมาชมโลกใบนี้ อย่างแน่นอนว่าคุณไม่สามารถมองข้ามสีเขียวเหลืองที่งดงามของธรรมชาติได้ สีเขียวเหลืองที่ปรากฏตัวทั้งในธรรมชาติและในความรู้สึกของเรานั้น มีอิทธิพลที่มากมายต่อสภาพอารมณ์และความรู้สึก ดังนั้นในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสีเขียวเหลืองในหลากหลายมิติ ซึ่งอาจจะเป็นของรางวัลให้กับคุณ เขียวเหลือง ผสมอะไรได้บ้าง ยาเขียวเหลืองแก้อะไร? สีเขียวเหลืองไม่เพียงแต่เป็นสีที่สวยงาม แต่ยังเกี่ยวข้องกับการรักษาและบำรุงสุขภาพ มีการนำสีเขียวเหลืองมาใช้เป็นส่วนผสมในยาหลายชนิด เพื่อรักษาและบรรเทาอาการต่าง ๆ

ยาเขียวเหลือง หรือ ทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาแก้ปวดในกลุ่มโอปิออยด์

การผสมยาเขียวเหลืองกับอาหารและยาต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ต้องรับประทานยานานาประเภท การผสมยาเขียวเหลืองกับอาหารและยาต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ต้องรับประทานยานานาประเภท การใช้ยาในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่แพทย์ส่วนใหญ่บอกให้ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพราะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผสมยาในอดีตเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งการผสมยาเขียวเหลืองกับอาหารและยาต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึงในกรณีที่ต้องรับประทานยานานาประเภท เขียวเหลือง ผสมอะไรได้บ้าง เขียวเหลืองเป็นสารที่มีคุณสมบัติทางด้านการรักษาอาการบาดเจ็บและอาการอักเสบต่าง ๆ ที่เกิดจากการหลอกลวงของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งเขียวเหลืองสามารถผสมกับอาหารได้หลากหลายอย่างตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ผสมกับผักสดหรือแกงผัก จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดอาการอักเสบได้ เขียวเหลือง ผสมยาแก้ไอ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเรื่องการผสมยาเขียวเหลืองกับยาแก้ไอ คุณค่าทางสารอาหารและสรรพคุณของเขียวเหลืองสามารถช่วยบรรเทาอาการและลดความเสี่ยงจากอาการไออย่างมีประสิทธิภาพ

tindol500 - ทรามาดอล ระบาดหนัก เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเขียวเหลือง พุ่งเป้าขายไลน์กลุ่ม

“ทรามาดอล” ระบาดหนัก เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเขียวเหลือง พุ่งเป้าขายไลน์กลุ่ม

เพจดังแฉวัยรุ่นเขียว-เหลือง โพสต์ขาย ยาทรามาดอล เกลื่อน ตีตลาดช่องทางใหม่-เร่งเจ้าหน้าที่เข้าปราบปราม เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เพจเฟซบุ๊ก @Drama-addict โพสต์ข้อมูลการซื้อ-ขาย ยาเขียวเหลือง หรือ ยาทรามาดอล ที่กำลังระบาดในกลุ่มวัยรุ่น โดยระบุข้อความ พร้อมทั้งแท็กไปยัง เพจเฟซบุ๊ก @ตำรวจสอบสวนกลาง กองปราบปราม ว่า ‘ช่องทางใหม่ของพวกวัยรุ่นเขียวเหลือง ที่ขายยาเขียวเหลืองไปใช้เสพกัน ตอนนี้มันเลี่ยงจากโซเชียลปกติ ไปใช้โซเชียลแบบเฉพาะด้านมาก

tindol500 ยาเขียวเหลืองคืออะไร - feature

ยาเขียวเหลืองคืออะไร ?

ยาเขียวเหลือง หรือชื่อทางการแพทย์คือ ยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาที่มีลักษณะเป็นแค็ปซูลสี เขียวเหลือง สลับกัน ซึ่งหลายคนจะเรียกว่า “ยาแท็กซี่” หรือ “ยาว๊าบ” ซึ่งเป็นยาในกลุ่มโอปิออยด์โดยจะนำมาใช้เป็นยาแก้ปวดบรรเทาอาการปวด ระดับปานกลางจนไปถึงระดับรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดแบบเฉียบพลัน หรืออาการปวดแบบเรื้อรัง การสั่งยาเขียวเหลืองนี้จะต้องสั่งให้โดยแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีการนำยาเขียวเหลืองไปใช้ในทางที่ผิด โดยใช้ในลักษณะรับประทานครั้งละหลายๆ เม็ด และบางครั้งก็นำไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกลุ่มเครื่องชูกำลัง หรือกลุ่มน้ำอัดลม เพราะจะทำให้เวลาทานแล้วรู้สึกสบาย และเคลิ้ม

ยาเขียวเหลืองผสมโค้ก อาการ แก้อะไร โทษ ผลข้างเคียง ราคาส่ง Pantip

อันตรายของยาเขียวเหลืองผสมโค้ก เขียวเหลือง ผสม อะไร อร่อย ยาเขียวเหลืองผสมโค้ก เป็นยาที่ได้รับความนิยมในการรักษาอาการต่างๆ อย่างได้ผล แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยาเขียวเหลืองผสมโค้กต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เขียวเหลือง ผสมอะไรได้บ้าง การใช้ยาเขียวเหลืองผสมโค้กอาจมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดศีรษะ หรือรู้สึกอ่อนเพลีย หากท่านพบว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่มีความดีเพิ่มขึ้นหลังใช้ยาเขียวเหลืองผสมโค้ก ควรปรึกษาสถานพยาบาลหรือแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและการดูแลเพิ่มเติม ยาเขียวเหลืองแก้อะไร นอกเหนือจากความเป็นอันตรายทางกายภาพ