tindol500 - ทรามาดอล คือยาอะไร

ทรามาดอล คือยาอะไร ?

ทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการปวดที่มีความรุนแรงตั้งแต่ปานกลางถึงหนัก โดยมีวิธีการทำงานคล้ายกับยาออกซีคอดอน (Oxycodone) และโคเดนไทน์ (Codeine) ซึ่งเป็นยาต้านปวดชนิดแอนาลเซติก (Analgesic) ระดับเข้มข้น ที่เป็นสารที่กระตุ้นผลของระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ซึ่งสามารถลดความรู้สึกเจ็บปวดได้ ยาทรามาดอลจัดอยู่ในกลุ่มยาออปิออยด์ (Opioid) และเป็นยาที่จำหน่ายในรูปแบบเม็ดและแคปซูล ซึ่งสามารถซื้อได้ทั้งในร้านขายยาและออนไลน์ แต่จำเป็นต้องมีใบสั่งจากแพทย์ก่อนใช้เสมอทินดอลมีผลข้างเคียงได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ปวดศีรษะ และมีความเสี่ยงต่อการติดยา จึงต้องใช้ตามคำแนะนำแพทย์และไม่ควรเกินปริมาณที่ระบุในป้ายชื่อยาหรือคำแนะนำการใช้ของผู้ขายยา เพื่อป้องกันอาการผิดปกติหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

tindol500 - ทรามาดอล คือยาอะไร - การใช้ทรามาดอล

การใช้ทรามาดอล

การใช้ยาtindolต้องใช้ตามคำแนะนำแพทย์ เพราะยานี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดยา และการใช้ยาเกินปริมาณที่แนะนำอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงได้ เช่น การเป็นโมโนไนซิส (Mononucleosis) หรือการมีปัญหาด้านปอด เป็นต้น การใช้ยาtramadolก็ต้องใช้ความระมัดระวังในบางกลุ่มผู้ป่วย เช่น ผู้ที่มีประวัติการแพ้ยาหรือยาที่เป็นออปิออยด์ ผู้ที่มีประวัติการมีอาการหอบหืด ผู้ที่มีปัญหาตับหรือไต และผู้ที่ติดยาเสพติดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีบางสารที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยาทรามาดอลได้ เช่น ยาต้านซีตราไมน์ (Serotonin) และยาต้านจุดสั่น (MAOI) จึงต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงยาที่กำลังใช้ก่อนเริ่มรับประทานทรามาดอล ในกรณีที่มีอาการผิดปกติหลังใช้ยาทินดอล เช่น มีอาการแพ้หรือผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ หรือแพ้ผิวหนัง ควรแจ้งแพทย์ทันที และห้ามเลือดออกต้องได้รับการแพทย์ทันที โดยไม่ควรหยุดใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน ในกรณีที่ต้องการหยุดใช้ tindol ไม่ควรหยุดใช้โดย abrupt หรือโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะการหยุดใช้ยาโดยไม่พิจารณาอาจทำให้เกิดอาการถอนยา (Withdrawal symptoms) ได้ ซึ่งอาการถอนยาสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากใช้ยาทรามาดอลเป็นเวลานานแล้ว และอาการที่เกิดขึ้นอาจรวมถึง อ่อนเพลีย ไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว ตื่นเต้น หรืออาจมีอาการซึมเศร้าได้ ในการรับประทานยา tindol ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และไม่ควรเพิ่มปริมาณหรือลดปริมาณยาเอง โดยต้องติดตามอาการและเรียนรู้ข้อควรระวังก่อนการใช้ยา หากมีข้อสงสัยหรืออาการผิดปกติใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

tindol500 - ทรามาดอล คือยาอะไร - ความเสี่ยงในการใช้ทรามาดอล

ความเสี่ยงในการใช้ทรามาดอล

ยาทรามาดอลเป็นยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงหลายรูปแบบ ดังนั้น การใช้ยานี้ต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ซึ่งการใช้ทรามาดอลอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้ อย่างเช่น

 1. อาการสับสนหรือซึมเศร้า ในบางรายอาจมีอาการสับสนหรือซึมเศร้าหลังจากใช้ยา เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เนื่องจากยานี้มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง แต่สำหรับบางรายที่มีประวัติการเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการนี้มากขึ้น
 2. อาการแพ้และผื่นหนัง ยาอาจทำให้เกิดอาการแพ้และผื่นหนังได้ โดยอาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ทันทีหรือหลังจากใช้ยาได้รับเวลาเพียงไม่กี่วัน อาการที่พบได้แก่ ผื่นตามผิวหนัง จุดแดง การคัน และการบวม
 3. อาการเจ็บท้องและอาเจียน การใช้ยาอาจทำให้เกิดอาการเจ็บท้องและอาเจียนได้ โดยอาการเหล่านี้เกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทส่วนเอ็นเทอร์กาสตริก (Enteric Nervous System)
 4. อาการง่วงซึม ยาสามารถทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ โดยอาการนี้เกิดจากผลข้างเคียงที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งสามารถส่งผลต่อการทำงานของสมองและการตอบสนองของร่างกาย
 5. อาการหลอดเลือดแดงมีปัญหา ในบางกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติการเป็นโรคหลอดเลือดแดงมีปัญหา การใช้ยาอาจทำให้เกิดปัญหาได้ โดยอาการที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ มีอาการเลือดออกเป็นจุดจุด มีฟองลมในเลือด หรือมีอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะ
 6. อาการเป็นลม ยาอาจกระตุ้นการตัดสินใจของระบบประสาทส่วนกลาง และทำให้เกิดอาการเป็นลมได้ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หลังจากใช้ยาได้รับเวลาเพียงไม่กี่วัน
 7. อาการปวดศีรษะ ในบางรายอาจเกิดอาการปวดศีรษะหลังใช้ยา ซึ่งอาการนี้อาจเป็นเรื่องที่เกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
 8. อาการตื่นตระหนักและกระวนกระวาย ยาอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกตื่นตระหนักและกระวนกระวายได้ โดยอาการเหล่านี้เกิดจากผลข้างเคียงที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
 9. การติดยา มีความเสี่ยงต่อการติดยา โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยาเกินปริมาณที่แนะนำ หรือใช้ยาเพื่อเพลิดเพลิน หรือลดความเจ็บปวดโดยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์

การใช้ยาทรามาดอลเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์อย่างเคร่งครัด และหากมีอาการผิดปกติหลังใช้ยา ควรแจ้งแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การใช้ทรามาดอลควรเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคหรืออาการปวด และต้องไม่ใช้เพื่อเพลิดเพลินหรือใช้เกินปริมาณที่แนะนำโดยแพทย์ ทั้งนี้การใช้ยาทรามาดอลนอกเหนือจากการรักษาที่เหมาะสมอาจเสี่ยงต่อการติดยา และผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ในการใช้ทินดอลควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหลังใช้ยา หากมีอาการผิดปกติหรืออาการข้างเคียงเกิดขึ้น ควรแจ้งแพทย์ทันทีเพื่อรับการดูแลและการรักษาที่เหมาะสม

ยา Tramadol ราคาเท่าไหร่?

 1. ทินดอลราคาส่ง กระปุกละ 1,799 บาท
 2. ทินดอลราคาส่ง 2 กระปุก 3,549 บาท
 3. ทินดอลราคาส่ง 3 กระปุก 5,299 บาท
 4. ทินดอลราคาส่ง 4 กระปุก 7,049 บาท
 5. ทินดอลราคาส่ง 5-20 กระปุกละ 1,699 บาท
 6. ทินดอลราคาส่ง 21-40 กระปุกละ 1,599 บาท
 7. ทินดอลราคาส่ง 41-100 กระปุกละ 1,499 บาท
 8. ทินดอลราคาส่ง 100 กระปุกขึ้นไป กระปุกละ 1,399 บาท

มอตซินอล ราคาส่ง เท่าไร ?

 1. มอตซินอลราคาส่ง กระปุกละ 1,599 บาท
 2. มอตซินอลราคาส่ง 2 กระปุก 3,149 บาท
 3. มอตซินอลราคาส่ง 3-50 กระปุกละ 1,449 บาท
 4. มอตซินอลราคาส่ง 51-100 กระปุกละ 1,399 บาท
 5. มอตซินอลราคาส่ง 100 กระปุกขึ้นไป กระปุกละ 1,349

ยาเขียวเหลือง หรือ ทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาแก้ปวดในกลุ่มโอปิออยด์

การผสมยาเขียวเหลืองกับอาหารและยาต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ต้องรับประทานยานานาประเภท การผสมยาเขียวเหลืองกับอาหารและยาต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ต้องรับประทานยานานาประเภท การใช้ยาในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่แพทย์ส่วนใหญ่บอกให้ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพราะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผสมยาในอดีตเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งการผสมยาเขียวเหลืองกับอาหารและยาต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึงในกรณีที่ต้องรับประทานยานานาประเภท เขียวเหลือง ผสมอะไรได้บ้าง เขียวเหลืองเป็นสารที่มีคุณสมบัติทางด้านการรักษาอาการบาดเจ็บและอาการอักเสบต่าง ๆ ที่เกิดจากการหลอกลวงของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งเขียวเหลืองสามารถผสมกับอาหารได้หลากหลายอย่างตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ผสมกับผักสดหรือแกงผัก จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดอาการอักเสบได้ เขียวเหลือง ผสมยาแก้ไอ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเรื่องการผสมยาเขียวเหลืองกับยาแก้ไอ คุณค่าทางสารอาหารและสรรพคุณของเขียวเหลืองสามารถช่วยบรรเทาอาการและลดความเสี่ยงจากอาการไออย่างมีประสิทธิภาพ

tindol500 - ทรามาดอล ผสมโค้ก มีผลต่อสุขภาพอย่างไร

“ทรามาดอล ผสมโค้ก” มีผลต่อสุขภาพอย่างไร ?

ทรามาดอลเป็นยาที่มีชื่อเสียงในการแก้ปวด แต่อย่างไรก็ตามการนำ ทรามาดอลผสมโค้ก หรือน้ำอัดลม เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อร่างกายได้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการผสมยาทินดอลโค้ก อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ อย่างเช่น อาจเกิดอาการคลื่นไส้ และอาเจียน อาจมีอาการไม่สบายในท้อง และอาจเกิดการระคายเคืองในระบบประสาท ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต การผสม tramadol กับน้ำอัดลมหรือโค้ก ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของปัจจัยการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสุขภาพต่อไป หากมีความจำเป็นต้องใช้ยา tramadol เพื่อแก้ปวด ควรระมัดระวังในการบริโภคและอย่าผสมกับน้ำอัดลมหรือโค้ก อีกทั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง และหากมีอาการผิดปกติหรือไม่สบายในร่างกาย ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันที การใช้ทินดอลในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ผสมกับน้ำอัดลมหรือโค้ก

tindol500 ยาเขียวเหลืองคืออะไร - feature

ยาเขียวเหลืองคืออะไร ?

ยาเขียวเหลือง หรือชื่อทางการแพทย์คือ ยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาที่มีลักษณะเป็นแค็ปซูลสี เขียวเหลือง สลับกัน ซึ่งหลายคนจะเรียกว่า “ยาแท็กซี่” หรือ “ยาว๊าบ” ซึ่งเป็นยาในกลุ่มโอปิออยด์โดยจะนำมาใช้เป็นยาแก้ปวดบรรเทาอาการปวด ระดับปานกลางจนไปถึงระดับรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดแบบเฉียบพลัน หรืออาการปวดแบบเรื้อรัง การสั่งยาเขียวเหลืองนี้จะต้องสั่งให้โดยแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีการนำยาเขียวเหลืองไปใช้ในทางที่ผิด โดยใช้ในลักษณะรับประทานครั้งละหลายๆ เม็ด และบางครั้งก็นำไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกลุ่มเครื่องชูกำลัง หรือกลุ่มน้ำอัดลม เพราะจะทำให้เวลาทานแล้วรู้สึกสบาย และเคลิ้ม

ทรามาดอลราคาส่ง วิธีการเลือกซื้ออย่างไร

“ทรามาดอลราคาส่ง” วิธีการเลือกซื้ออย่างไร ?

คุณสมบัติ และประโยชน์ของทรามาดอลในการใช้รักษาโรค ยาทรามาดอลเป็นยาที่มักถูกใช้ในการรักษาภาวะวิงติ้งหรือการตกใจของผู้ป่วย แต่ในขณะเดียวกันยาทรามาดอลยังมีประโยชน์ในการรักษาอาการปวดหัว ปวดเมื่อย และอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยาทามาดอลยังมีประโยชน์ในการลดอาการเสียวซี่เสียงในเสียงชัดแจ้งของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในการสั่งซื้อยาทรามาดอลราคาส่งนั้นจะมีข้อดีต่างๆ ที่ผู้ใช้ยาควรรู้จัก เช่น สามารถซื้อยาได้เป็นจำนวนมาก โดยไม่ต้องเสียค่าจัดส่งและอีกทั้งยังได้รับส่วนลดราคาที่สูงกว่าในการซื้อปกติด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังร้านขายยาได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การสั่งซื้อยาทรามาดอลขายส่งนั้นก็ต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อ เนื่องจากยังมีร้านค้าที่ขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรับรองคุณภาพของยา ทำให้ความปลอดภัยของผู้ใช้ยาลดลง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยา ควรเลือกร้านขายยาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ นอกจากนี้ยังควรเลือกร้านขายยาที่มีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและมีการบริการหลังการขายที่ดี เช่น มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ยาเกี่ยวกับเนื้อหาสารสารพิษของยา และคำแนะนำในการใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาต่างๆ ให้กับผู้ใช้ยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ยาเขียวเหลือง ผลข้างเคียง อาการ โทษ ราคาส่ง และยาที่ผสมโค้กแก้ไอ

ผลข้างเคียงของยาเขียวเหลืองที่ควรระวัง ยาเขียวเหลืองเป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการต่างๆ อาทิเช่น ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอาการปวดเมื่อยอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วยาเขียวเหลืองถือเป็นยาที่มีความปลอดภัยและมีผลข้างเคียงน้อย แต่ก็มีบางรายงานว่ายาเขียวเหลืองอาจเกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงผลข้างเคียงของยาเขียวเหลืองที่ควรระวังไว้ใจ ยาเขียวเหลือง ผลข้างเคียง ยาเขียวเหลืองผสมโค้ก อาการผลข้างเคียง ในบางรายงานได้ระบุว่าการใช้ยาเขียวเหลืองแบบผสมโค้กอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติบางอย่าง เช่น ปวดหัว ปวดท้อง แน่นหน้าอก และอาการไม่เป็นไข้ หากพบอาการผิดปกติดังกล่าวควรหยุดใช้ยาเขียวเหลืองผสมโค้กและปรึกษาแพทย์ที่รับผิดชอบ ยาเขียวเหลืองผสมโค้ก อาการ ยาเขียวเหลือง

tindol500 - tramadol 50 mg คือยาอะไร แผงละเท่าไร

“tramadol 50 mg” คือยาอะไร แผงละเท่าไร ?

Tramadol 50 mg เป็นยาที่มักถูกใช้ในการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากสภาวะต่าง ๆ เช่น อาการปวดเมื่อยจากการออกกำลังกายหรืออาการปวดเนื่องจากอาการป่วยเฉียบพลัน เช่น ปวดฟันหรือปวดหลัง แต่ยานี้ก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เช่นกัน ดังนั้น จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและอ่านรายละเอียดในหน้าป้ายสำหรับยาด้วย ทรามาดอล เป็นยาประเภทออปิออยด์ (opioid) ซึ่งมีการกระตุ้นผลของระบบประสาทส่วนกลางในการบรรเทาอาการปวด การใช้ยานี้ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น และห้ามให้ผู้อื่นใช้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ การใช้ ยาทรามาดอล นั้นมีผลข้างเคียงได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง มึนล้าง