tindol500 - ทรามาดอล คือยาอะไร

ทรามาดอล คือยาอะไร ?

ทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการปวดที่มีความรุนแรงตั้งแต่ปานกลางถึงหนัก โดยมีวิธีการทำงานคล้ายกับยาออกซีคอดอน (Oxycodone) และโคเดนไทน์ (Codeine) ซึ่งเป็นยาต้านปวดชนิดแอนาลเซติก (Analgesic) ระดับเข้มข้น ที่เป็นสารที่กระตุ้นผลของระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ซึ่งสามารถลดความรู้สึกเจ็บปวดได้ ยาทรามาดอลจัดอยู่ในกลุ่มยาออปิออยด์ (Opioid) และเป็นยาที่จำหน่ายในรูปแบบเม็ดและแคปซูล ซึ่งสามารถซื้อได้ทั้งในร้านขายยาและออนไลน์ แต่จำเป็นต้องมีใบสั่งจากแพทย์ก่อนใช้เสมอทินดอลมีผลข้างเคียงได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ปวดศีรษะ และมีความเสี่ยงต่อการติดยา จึงต้องใช้ตามคำแนะนำแพทย์และไม่ควรเกินปริมาณที่ระบุในป้ายชื่อยาหรือคำแนะนำการใช้ของผู้ขายยา เพื่อป้องกันอาการผิดปกติหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

tindol500 - ทรามาดอล คือยาอะไร - การใช้ทรามาดอล

การใช้ทรามาดอล

การใช้ยาtindolต้องใช้ตามคำแนะนำแพทย์ เพราะยานี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดยา และการใช้ยาเกินปริมาณที่แนะนำอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงได้ เช่น การเป็นโมโนไนซิส (Mononucleosis) หรือการมีปัญหาด้านปอด เป็นต้น การใช้ยาtramadolก็ต้องใช้ความระมัดระวังในบางกลุ่มผู้ป่วย เช่น ผู้ที่มีประวัติการแพ้ยาหรือยาที่เป็นออปิออยด์ ผู้ที่มีประวัติการมีอาการหอบหืด ผู้ที่มีปัญหาตับหรือไต และผู้ที่ติดยาเสพติดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีบางสารที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยาทรามาดอลได้ เช่น ยาต้านซีตราไมน์ (Serotonin) และยาต้านจุดสั่น (MAOI) จึงต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงยาที่กำลังใช้ก่อนเริ่มรับประทานทรามาดอล ในกรณีที่มีอาการผิดปกติหลังใช้ยาทินดอล เช่น มีอาการแพ้หรือผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ หรือแพ้ผิวหนัง ควรแจ้งแพทย์ทันที และห้ามเลือดออกต้องได้รับการแพทย์ทันที โดยไม่ควรหยุดใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน ในกรณีที่ต้องการหยุดใช้ tindol ไม่ควรหยุดใช้โดย abrupt หรือโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะการหยุดใช้ยาโดยไม่พิจารณาอาจทำให้เกิดอาการถอนยา (Withdrawal symptoms) ได้ ซึ่งอาการถอนยาสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากใช้ยาทรามาดอลเป็นเวลานานแล้ว และอาการที่เกิดขึ้นอาจรวมถึง อ่อนเพลีย ไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว ตื่นเต้น หรืออาจมีอาการซึมเศร้าได้ ในการรับประทานยา tindol ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และไม่ควรเพิ่มปริมาณหรือลดปริมาณยาเอง โดยต้องติดตามอาการและเรียนรู้ข้อควรระวังก่อนการใช้ยา หากมีข้อสงสัยหรืออาการผิดปกติใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

tindol500 - ทรามาดอล คือยาอะไร - ความเสี่ยงในการใช้ทรามาดอล

ความเสี่ยงในการใช้ทรามาดอล

ยาทรามาดอลเป็นยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงหลายรูปแบบ ดังนั้น การใช้ยานี้ต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ซึ่งการใช้ทรามาดอลอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้ อย่างเช่น

 1. อาการสับสนหรือซึมเศร้า ในบางรายอาจมีอาการสับสนหรือซึมเศร้าหลังจากใช้ยา เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เนื่องจากยานี้มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง แต่สำหรับบางรายที่มีประวัติการเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการนี้มากขึ้น
 2. อาการแพ้และผื่นหนัง ยาอาจทำให้เกิดอาการแพ้และผื่นหนังได้ โดยอาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ทันทีหรือหลังจากใช้ยาได้รับเวลาเพียงไม่กี่วัน อาการที่พบได้แก่ ผื่นตามผิวหนัง จุดแดง การคัน และการบวม
 3. อาการเจ็บท้องและอาเจียน การใช้ยาอาจทำให้เกิดอาการเจ็บท้องและอาเจียนได้ โดยอาการเหล่านี้เกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทส่วนเอ็นเทอร์กาสตริก (Enteric Nervous System)
 4. อาการง่วงซึม ยาสามารถทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ โดยอาการนี้เกิดจากผลข้างเคียงที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งสามารถส่งผลต่อการทำงานของสมองและการตอบสนองของร่างกาย
 5. อาการหลอดเลือดแดงมีปัญหา ในบางกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติการเป็นโรคหลอดเลือดแดงมีปัญหา การใช้ยาอาจทำให้เกิดปัญหาได้ โดยอาการที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ มีอาการเลือดออกเป็นจุดจุด มีฟองลมในเลือด หรือมีอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะ
 6. อาการเป็นลม ยาอาจกระตุ้นการตัดสินใจของระบบประสาทส่วนกลาง และทำให้เกิดอาการเป็นลมได้ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หลังจากใช้ยาได้รับเวลาเพียงไม่กี่วัน
 7. อาการปวดศีรษะ ในบางรายอาจเกิดอาการปวดศีรษะหลังใช้ยา ซึ่งอาการนี้อาจเป็นเรื่องที่เกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
 8. อาการตื่นตระหนักและกระวนกระวาย ยาอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกตื่นตระหนักและกระวนกระวายได้ โดยอาการเหล่านี้เกิดจากผลข้างเคียงที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
 9. การติดยา มีความเสี่ยงต่อการติดยา โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยาเกินปริมาณที่แนะนำ หรือใช้ยาเพื่อเพลิดเพลิน หรือลดความเจ็บปวดโดยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์

การใช้ยาทรามาดอลเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์อย่างเคร่งครัด และหากมีอาการผิดปกติหลังใช้ยา ควรแจ้งแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การใช้ทรามาดอลควรเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคหรืออาการปวด และต้องไม่ใช้เพื่อเพลิดเพลินหรือใช้เกินปริมาณที่แนะนำโดยแพทย์ ทั้งนี้การใช้ยาทรามาดอลนอกเหนือจากการรักษาที่เหมาะสมอาจเสี่ยงต่อการติดยา และผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ในการใช้ทินดอลควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหลังใช้ยา หากมีอาการผิดปกติหรืออาการข้างเคียงเกิดขึ้น ควรแจ้งแพทย์ทันทีเพื่อรับการดูแลและการรักษาที่เหมาะสม

ยา Tramadol ราคาเท่าไหร่?

 1. ทินดอลราคาส่ง กระปุกละ 1,799 บาท
 2. ทินดอลราคาส่ง 2 กระปุก 3,549 บาท
 3. ทินดอลราคาส่ง 3 กระปุก 5,299 บาท
 4. ทินดอลราคาส่ง 4 กระปุก 7,049 บาท
 5. ทินดอลราคาส่ง 5-20 กระปุกละ 1,699 บาท
 6. ทินดอลราคาส่ง 21-40 กระปุกละ 1,599 บาท
 7. ทินดอลราคาส่ง 41-100 กระปุกละ 1,499 บาท
 8. ทินดอลราคาส่ง 100 กระปุกขึ้นไป กระปุกละ 1,399 บาท

มอตซินอล ราคาส่ง เท่าไร ?

 1. มอตซินอลราคาส่ง กระปุกละ 1,599 บาท
 2. มอตซินอลราคาส่ง 2 กระปุก 3,149 บาท
 3. มอตซินอลราคาส่ง 3-50 กระปุกละ 1,449 บาท
 4. มอตซินอลราคาส่ง 51-100 กระปุกละ 1,399 บาท
 5. มอตซินอลราคาส่ง 100 กระปุกขึ้นไป กระปุกละ 1,349
tindol500 - tramadol 50 mg คือยาอะไร แผงละเท่าไร

“tramadol 50 mg” คือยาอะไร แผงละเท่าไร ?

Tramadol 50 mg เป็นยาที่มักถูกใช้ในการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากสภาวะต่าง ๆ เช่น อาการปวดเมื่อยจากการออกกำลังกายหรืออาการปวดเนื่องจากอาการป่วยเฉียบพลัน เช่น ปวดฟันหรือปวดหลัง แต่ยานี้ก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เช่นกัน ดังนั้น จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและอ่านรายละเอียดในหน้าป้ายสำหรับยาด้วย ทรามาดอล เป็นยาประเภทออปิออยด์ (opioid) ซึ่งมีการกระตุ้นผลของระบบประสาทส่วนกลางในการบรรเทาอาการปวด การใช้ยานี้ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น และห้ามให้ผู้อื่นใช้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ การใช้ ยาทรามาดอล นั้นมีผลข้างเคียงได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง มึนล้าง

tindol500 - ทรามาดอล ผสมโค้ก มีผลต่อสุขภาพอย่างไร

“ทรามาดอล ผสมโค้ก” มีผลต่อสุขภาพอย่างไร ?

ทรามาดอลเป็นยาที่มีชื่อเสียงในการแก้ปวด แต่อย่างไรก็ตามการนำ ทรามาดอลผสมโค้ก หรือน้ำอัดลม เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อร่างกายได้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการผสมยาทินดอลโค้ก อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ อย่างเช่น อาจเกิดอาการคลื่นไส้ และอาเจียน อาจมีอาการไม่สบายในท้อง และอาจเกิดการระคายเคืองในระบบประสาท ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต การผสม tramadol กับน้ำอัดลมหรือโค้ก ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของปัจจัยการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสุขภาพต่อไป หากมีความจำเป็นต้องใช้ยา tramadol เพื่อแก้ปวด ควรระมัดระวังในการบริโภคและอย่าผสมกับน้ำอัดลมหรือโค้ก อีกทั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง และหากมีอาการผิดปกติหรือไม่สบายในร่างกาย ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันที การใช้ทินดอลในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ผสมกับน้ำอัดลมหรือโค้ก

tindol500 - วิธีการกินยาทรามาดอล กินยังไง

5 วิธีการกิน “ยาทรามาดอล” กินยังไง ?

ยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาแก้ปวดที่มีกำลังฉีดฉายสูง และมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงสูง ดังนั้นการรับประทานทรามาดอลต้องทำตามคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาตามปกติแล้ว tramadol จะต้องรับประทานโดยใช้สูตรที่แพทย์หรือเภสัชกรกำหนดไว้ ในกรณีที่มีอาการผิดปกติหรืออาการข้างเคียงหลังรับประทานยา tramadol ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อประเมินความเสี่ยงและการจัดการอาการได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ควรระวังการรับประทานทินดอล พร้อมกับยาอื่นๆ โดยเฉพาะยาที่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บปวด หรือยาสลบอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายได้ และควรระวังการรับประทานยาทินดอล ในกลุ่มผู้มีประวัติการเสพติดสารเสพติด หรือมีอาการซึมเศร้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสพติด tindol ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

tindol500 - ยาทรามาดอลซื้อที่ไหน เลือกซื้อและดูแลอย่างไร

ยาทรามาดอลซื้อที่ไหน เลือกซื้อและดูแลอย่างไร

ยาทรามาดอลเป็นยาที่นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดต่างๆ อย่างมากในปัจจุบัน แต่การเลือกซื้อทรามาดอลนั้นไม่ควรทำอย่างไร้ความระมัดระวัง เนื่องจาก tramadol นั้นมีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ และการซื้อยาที่ไม่มีคุณภาพดีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ยา “เริ่มต้นตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการซื้อทินดอล” – แนะนำวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการซื้อ เช่น การตรวจสอบแหล่งจำหน่าย, การตรวจสอบป้ายราคา, การตรวจสอบวันหมดอายุ และการตรวจสอบการรับรองจากหน่วยงานทางการแพทย์ “ซื้อยาเขียวเหลืองได้ที่ไหน?” – อธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถซื้อเขียวเหลืองได้ เช่น ร้านขายยา, เภสัชกรรม, เว็บไซต์ของร้านขายยาออนไลน์, และตลาดนัด “การเลือกซื้อtindolในร้านขายยา” –

“ทรามาดอล ราคาส่ง” จ่าพิชิต และ ปคบ. กังวลจะใช้ในทางที่ผิด

ทรามาดอล ราคาส่ง ค่อนข้างหายากเพราะว่าจำเป็นต้องหาร้านขายยา หรือซื้อจากบริษัท โดยจำเป็นต้องซื้อกับเภสัชกรเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีการนำ ทรามาดอล ไปใช้ในทางที่ผิดจนกลายเป็นสิ่งเสพติดจนปัจจุบันจ่าพิชิต และทาง ปคบ. ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงในจุดนี้ ทรามาดอลเป็นยาแก้ปวดที่ดีมาก ใช้รักษาโรคได้ดี แต่มีคนเอาไปใช้ในทางที่ผิด ขายวัยรุ่นให้เอาไปเสพกันทีเป็นสิบยี่สิบเม็ดใช้แทนยาเสพติด วัยรุ่นที่เสพยาตัวนี้ ระยะยาวนี่ อาจถึงขั้นตัวสั่นพั่บๆ แขนขาอ่อนแรง ได้แต่นอนบนเตียงทั้งวัน อันตรายมากๆ ความเป็นห่วงจาก “จ่าพิชิต Drama Addict”

tindol500 - ทรามาดอล ระบาดหนัก เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเขียวเหลือง พุ่งเป้าขายไลน์กลุ่ม

“ทรามาดอล” ระบาดหนัก เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเขียวเหลือง พุ่งเป้าขายไลน์กลุ่ม

เพจดังแฉวัยรุ่นเขียว-เหลือง โพสต์ขาย ยาทรามาดอล เกลื่อน ตีตลาดช่องทางใหม่-เร่งเจ้าหน้าที่เข้าปราบปราม เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เพจเฟซบุ๊ก @Drama-addict โพสต์ข้อมูลการซื้อ-ขาย ยาเขียวเหลือง หรือ ยาทรามาดอล ที่กำลังระบาดในกลุ่มวัยรุ่น โดยระบุข้อความ พร้อมทั้งแท็กไปยัง เพจเฟซบุ๊ก @ตำรวจสอบสวนกลาง กองปราบปราม ว่า ‘ช่องทางใหม่ของพวกวัยรุ่นเขียวเหลือง ที่ขายยาเขียวเหลืองไปใช้เสพกัน ตอนนี้มันเลี่ยงจากโซเชียลปกติ ไปใช้โซเชียลแบบเฉพาะด้านมาก